ckck电影网

ckck电影网

予历宦不啻数十载,或遘奇杰,或韬巾衍,所得方录,较然神异者,用以济人。若的系禀受素弱,起居失节,恣啖生冷,致子宫虚寒,不能成孕者,宜以育胎丸为主,壬子丸之类,亦可间服。

今如《纂要》云∶不干肾苓不当用。名医云∶其方用之无不效,如草还丹、治大风、太乙丹、治鬼胎、尤奇验。

癌性发热表现有间歇性、驰张性、有低热,亦可高热至40℃,病程常缠绵不清,用退热药及抗生素大多无效。寒束于外,阳无所泄,独冒于上,则头眩晕,独头汗出,则为郁冒。

今议加姜制浓朴一钱以利气,三和曲一钱五分以行痰,更立加减法于后,治疟之法,尽于此矣暑疟热多寒少者,减柴胡以下五味三分之二,母、芩、石膏倍原数用之。 谚云∶执方治病,病必殆是也。

 大段赤白翳膜遮睛,久不可见光明者,服一七日,减三五分,见物。其症先寒战而后热,宜微温。

阴盛于夜,小儿脏冷,遇夜则阴极发躁,寒盛作疼,故夜啼而日歇,钩藤散主之。 丹溪治痰滞带下,以小胃丹通之。

Leave a Reply